بانک اس ام اس جدید ترین و داغ ترین پیامک های نوروزی 89 http://eyd89.mihanblog.com 2020-05-31T05:30:57+01:00 text/html 2010-04-28T11:02:42+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) اس ام اس ها و پیامک های ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س) http://eyd89.mihanblog.com/post/31 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#000000 size=2>اس ام اس ایام فاطمیه ، sms شهادت حضرت زهرا(س) ، <BR></P></FONT></SPAN></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)">حضرت حیدر</SPAN> به نام فاطمه حساس بود</FONT></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000 size=2>خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000 size=2>ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000 size=2>گردنت را می شکست آنجا اگر <SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)">عباس </SPAN>بود</FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-04-28T10:55:16+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) اس ام اس جدید ، اس ام اس سرکاری ، اس ام اس خنده دار ، http://eyd89.mihanblog.com/post/29 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2>یه </FONT><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><FONT color=#000000 size=2>جمله </FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=2>ای هست که می گه :</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2>همه خانم ها خوشگل اند فقط بعضی هاشون بلد نیستند آرایش کنند!</FONT></P> text/html 2010-04-28T10:54:16+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) اس ام اس طنز و جالب مخصوص دماغ های عمل نکرده ! http://eyd89.mihanblog.com/post/30 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#000000><FONT size=2>طنز دماغ ، اس ام اس خنده دار ، <BR></FONT></P></FONT></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2>اگه مثل کلنگه ، مثل لوله تفنگه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2>با خوشگلی‌ت می‌جنگه ، طبیعیه، قشنگه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000 size=2>نگو که این یه درده ،<SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"> دماغ عمل نکرده</SPAN> !</FONT></P> text/html 2010-03-31T11:38:50+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) اس ام اس های بسیار جالب و خنده دار مخصوص سیزده بدر http://eyd89.mihanblog.com/post/28 <span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2">اس ام اس سیزده بدر ، پیامک سیزده بدر ، sms13bedar,<br></font></span></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000"><font size="2">دلم واسه</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2"> سیزده بدر</font></span><font size="2"> میسوزه ! میدونی چرا !؟</font></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000"><font size="2">آخه بهش میگن نحس ! بیچاره ها خبر ندارن تو دست </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">سیزده بدر</font></span><font size="2"> رو از پشت بستی !</font></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2">اس ام اس سیزده بدر ، پیامک سیزده بدر ، sms13bedar,</font></span></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">با سلام و عرض تبریک سال نو</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">باید خدمت شما عرض کنم که بنده امسال قصد ازدواج ندارم !</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000"><font size="2">لطفا</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2"> سبزه ها</font></span><font size="2"> را به نییت یکی دیگه گره بزن !!!</font></font></p> text/html 2010-03-31T11:34:21+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا و ناب فروردین ماه ۸۹ http://eyd89.mihanblog.com/post/27 <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">مست عشقم </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000" size="2">مست </font></span><font color="#000000" size="2">شوقم مست دوست / مست </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000" size="2">معشوقی </font></span><font color="#000000" size="2">که دنیا دست اوست . . .</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2">اس ام اس عاشقانه فروردین ماه ۸۹ ، پیامک فروردین ماه ۸۹ ، </font></span></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">تو پی کدوم </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000" size="2">ستاره </font></span><font color="#000000" size="2">پشت ابرا خونه کردی / رفتی و چیزی نگفتی گریه ام رو بهونه کردی</font></p> <p><font color="#000000" size="2">من سوال ساده تو ،&nbsp; تو جواب مشکل من / رد پای رقتن تو ، روی </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000" size="2">صحرای </font></span><font color="#000000" size="2">دل من&nbsp; . . .</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2">اس ام اس عاشقانه فروردین ماه ۸۹ ، پیامک فروردین ماه ۸۹ ، </font></span></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">باد باشی </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000" size="2">خاکتم </font></span><font color="#000000" size="2">، درخت باشی برگتم</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2">دریا باشی آبتم ، هرجا باشی یادتم . . .</font></p> text/html 2010-03-31T11:29:27+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) سری جدید اس ام اس های عاشقانه خیلی زیبای فروردین ماه ۸۹ http://eyd89.mihanblog.com/post/26 <span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2"><br> </font></span> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">سلام </font></span><font size="2">خوبی ؟ یه سوال داشتم</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">تو دل منو ندیدی ؟ آخه از وقتی اومد </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">دنبال </font></span><font size="2">تو دیگه بر نگشت !</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2"><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">به که گویم که تو </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">منزلگه </font></span><font size="2">چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">گرچه&nbsp;پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">باران </font></span><font size="2">زمستان منی . . .</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><br></p> text/html 2010-03-31T11:27:04+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) سری جدید اس ام اس های عاشقانه خیلی زیبای فروردین ماه ۸۹ http://eyd89.mihanblog.com/post/25 <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><font color="#ff0000" size="1"><br> </font></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: verdana;"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2"><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">سلام </font></span><font size="2">خوبی ؟ یه سوال داشتم</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">تو دل منو ندیدی ؟ آخه از وقتی اومد </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">دنبال </font></span><font size="2">تو دیگه بر نگشت !</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2"><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">به که گویم که تو </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">منزلگه </font></span><font size="2">چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی</font></font></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2">گرچه&nbsp;پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">باران </font></span><font size="2">زمستان منی . . .</font></font></p> text/html 2010-03-31T10:50:12+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) جک و اس ام اس http://eyd89.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>غضنفر میره كتابخونه، داد می‌زنه یه ساندویچ بدین با سس اضافه.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">آقاهه بهش می‌گه: آقا! اینجا كتابخونه هست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">غضنفر می‌گه: ببخشید… بعد یواش در گوش آقاهه می‌گه: یه ساندویچ بدین با سس اضافه!</span></p> text/html 2010-03-20T23:44:44+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) امسال دوست دارید به چی برسید ؟ http://eyd89.mihanblog.com/post/23 <DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV></DIV> <DIV class="post clearfix"> <P class=entry align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99" color=#ff0000 size=4><STRONG>آرزو های خود را برای امسال در قسمت نظرات بنویسید </STRONG></FONT></P> <P class=entry align=center><FONT color=#3333ff size=4>امیدوارم به همه ی آرزو های قشنگتون خیلی زود برسید </FONT></P></DIV> text/html 2010-03-20T13:52:54+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) هفت سین من http://eyd89.mihanblog.com/post/22 <IMG style="WIDTH: 654px; HEIGHT: 556px" height=761 alt="" hspace=0 src="http://img243.imageshack.us/img243/419/2137998020098203856uprtqa2.jpg" width=964 align=baseline border=0> text/html 2010-03-19T11:33:59+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) سری جدید اس ام اس های خنده دار و سرکاری ۸۹ http://eyd89.mihanblog.com/post/21 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="2">جک جدید ، پیامک خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">ضمن تبریک سال جدید باید خدمت شما عرض کنم که</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">بنده امسال قصد ازدواج ندارم ، لطفا سبزه ها را</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">به نیت یکی دیگه گره بزنید !</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="1"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="1"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></span><font color="#000000" size="2">عشق یعنی قبض موبایلت کسی رو جز مخابرات خوشحال نمیکنه !!!</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ،</font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">اگه جای عمو نوروز بودی چی واسم کادو میآوردی !؟</font></p> <p> </p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">ما که با میتی‌کومان و پسر شجاع بزرگ شدیم، شدیم این !</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">وای به حال اینایی که دارن با عمو پورنگ و خاله شادونه بزرگ می‌شن !!!</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">ای کاش باران بودم تا غبار از صورتت می شستم</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">خودت که سال به سال صورتت رو نمی شوری !!!</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">نصیحت غضنفر به پسرش : هیچ وقت زن نگیر و به پسرت هم بگو زن نگیره !!!</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">سلام میشه ازت خواهش کنم سال تحویل بیای خونمون ؟</font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">آخه سبزه خوشگل تر از تو پیدا نکردم !</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">سهمیه متوز گازی اعلام شد ! روزی ۲ قاشق مربا خوری !!!</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" size="1">جک جدید ، اس ام اس خنده دار ، اس ام اس سرکاری ، </font></span></font></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن !</font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000000" size="2">.</font></p> text/html 2010-03-19T11:27:19+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) بچه های با مزه http://eyd89.mihanblog.com/post/20 <p align="center"><img alt="jokvsms.com- عکسهای بامزه و خنده دار کودکان" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_126430941666591_32.jpg" border="0" height="150" width="150">&nbsp;<img alt="jokvsms.com- عکسهای بامزه و خنده دار کودکان" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_126430941657314_11.jpg" border="0" height="150" width="150">&nbsp;<img alt="jokvsms.com- عکسهای بامزه و خنده دار کودکان" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_126430941630787_16.jpg" border="0" height="150" width="150"></p> <p align="center"><strong>ادامه مطلب.......</strong></p> text/html 2010-03-19T11:24:28+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) سری جدید پیامک های نوروز 89 http://eyd89.mihanblog.com/post/19 <font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2">عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را<br>نوروز بر شما مبارک . . .<br>*<br>&nbsp;<br>باز کن پنجره را ، که بهاران آمد / که شکفته گل سرخ ، به گلستان آمد<br>سال نو مبارک . . .<br>*<br>بهار با گلهایش ، و سال نو با امید هایش<br>این عید با امیدهایش بر تو ای عزیز ترینم مبارک . . .</font> text/html 2010-03-19T11:15:31+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) داستان جالب دکتر با هوش http://eyd89.mihanblog.com/post/18 <font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="Tahoma" size="3">زنی با سر و صورت کبود و زخمی&nbsp; سراغ دکتر روانشناس میره ..<br></font> <p dir="rtl" style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دکتر می پرسه : چه اتفاقی افتاده؟ <br></font></p><font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="Tahoma" size="3">خانم در جواب میگه: دکتر، دیگه نمی دونم چکار کنم. هر وقت شوهرم عصبانی و ناراحت میاد خونه، منو زیر مشت و لگد له می کنه و عصبانیتش رو سر من خالی می کنه !!!<br></font><font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="Tahoma" size="3">دکتر گفت: خب&nbsp;دوای دردت پیش منه : هر وقت شوهرت عصبانی و ناراحت اومد خونه، یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن. و این کار رو ادامه بده. <br></font> <p dir="rtl" style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دو هفته بعد،اون خانم با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت !!! <br></font></p> <p dir="rtl" style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">خانم گفت: دکتر، پیشنهادتون فوق العاده بود. هر بار شوهرم عصبانی و ناراحت اومد خونه، من شروع کردم به قرقره کردن چای و شوهرم دیگه به من کاری نداشت!!! <br></font></p><font size="3"><br style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <p dir="rtl" style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دکتر گفت: میبینی؟! اگه جلوی زبونت رو بگیری خیلی چیزا خود به خود حل میشن !!! <br></font></p> text/html 2010-03-19T10:56:35+01:00 eyd89.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) پیامک عید http://eyd89.mihanblog.com/post/17 <br> <br> &nbsp;آسمان را می خواهم برای عبور . جاده باریک است ! ماه را می خواهم برای نور را تاریک است ! تو را می خواهم برای نظافت عید نوروز نزدیک است !<br> <br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * <br> <br> چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌كنه، سال رو، ماه رو،<br> <br> روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یك چیز كهنه میشه كه به<br> <br> همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!<br> <br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *